+904545008500

GIRESUN CITY TOUR by WALKING

(0)
from/per person 0.00

Description

 • MEETING AT ATAPARK

  We meet our tour guests at Atapark in Giresun city center.

 • TOWN HALL

  The present municipal building on the corner of Alparslan street and Gazi street  was built in 1949 after demolishing in the year 1939 Erzincan earthquake. It was used as the main material of building the cutting andesite stone were brought  from the village of Bicakci.  The building is built over 3 floors over the basement. Maintains its authenticity in terms of structure plan.

 • HACI MIKTAD SQUARE

  It was built of wooden material by Haci Mikdat Aga in 1661, Haci Calik Kaptan renovated the menument in 1841. It acquired the present form after it was rebuilt by Alemdarzade Haci Ismail Efendi in 1889, the menument was registered as cultural asset in 1986 and it was restored in 2011. Religious school which located to the south of the mosque was demolished during road construction. The arch in the mosque yard entry was built with Hamdi Bozbag donation in republican period.

 • GİRESUN HARBOR

  Opened in 1959, more inner circle, carries the distinction of being a local port serving. Exporting nuts, especially zinc in lead.

 • GİRESUN CHAMBER OF INDUSTRY AND TRADE

  Building is located in the Tasbasi park, built in 1887, was used as a hazelnut storage. Today it was bought and restored by Giresun Chamber of Industry and Trade. It was used as the main material of building,  the cutting andesite stone. The Interior is divided into sections according to needs and partly lost its authenticity.

 • TASBASI PARK

  Starting with the regeneration of the Republic trees, flowers planted built pool. Giresun tarihinde önemli bir yeri olan Taşbaşı, günümüzde çay bahçesi olarak kullanılmaktadır. An important place in the history of Giresun, Tasbasi Park is using as a tea garden.

 • GAZİ STREET

 • OSMAN FERIDUNOĞLU BUILDING

 • SHEIKH KERAMETTIN MOSQUE

  Epitaph place located on the northern side of the entrance of the mosque is empty. It is known that Şeyh Keramettin did come to Giresun at around 1590. The mosque was built in the early part of the 17. century. Masonry structure built mosque  has planned longitudinal rectangular  system. 

 • CONSERVATORY BUILDING

  The building were constructed at the end of the 19th century and used for Consulate General Of Russia and France. It is located at Gazi Paşa Street and built over 3 floors over the basement. Used  as a Public Education Center in early years, have gone a comprehensive restoration in inner area and re-opened as Special Provincial Administration Conservatory at 14 April 2012.

 • CAN AKENGIN ART GALLERY

  Built as a drapery and haberdashery by a  Greek tradesman.  Used in between 1930 and 1980 by Yesil Giresun Daily, restored in the end of 1990 and re-opened as Can Akangin Art Gallery. Today the building continue to be used as an exhibition hall.

 • SEYYİT VAKKAS SHRINE

  Built in 1988 by Rizeli Mehmet Ali Bey over the tomb of Seyyit Mehmet Pasha, who has lived in Giresun at 16 century.  It is open for visiting today.

 • KAPU MOSQUE

  Giresun Müzesi bahçesinde korunan camiye ait kitabeye göre , cami ilk olarak 1607- 1608 yıllarında Seyyit mehmet paşa tarafından inşa ettirilmiş. Zamanla harap olmasından dolayı cami yeniden yapılmıştır. Günümüzde giriş kapısının sol üst tarafında bulunan levhada, 1593 yılında inşa edildiği, 1896 yılında Karamustafaoğlu Mahmut Esat tarafından yenilendiği yazılıdır. Cami, Giresun Kalesi’nin giriş kapısı yakınında bulunduğundan Kapukahve ismiyle anılmış olup, günümüzde bulunduğu semtin adı da aynıdır. Kare planlı olan cami, meyilli bir arazi üzerine oturur. Minaresi sekizgen kaideli, çokgen gövdeli ve tek şerefelidir. Kapukahve camisi, cephelerdeki üçlü kemer düzenlemesi, oldukça gösterişli giriş kapısı ile son dönem Giresun camilerinin en güzel örneğini yansıtır.

 • KAZANCILAR YOLU

  Giresun’un önemli tarihi mekanlarından biri olan Kazancılar yokuşu, oldukça dik bir yokuştur. Adını yolun kenarında olan kazancılardan almıştır ancak günümüzde eskisi kadar sanatkar kalmamıştır. 2015- 2016 yıllarında yeniden düzenlenmiştir.

 • MİLLET BAHÇESİ

  Sultan Selim Mahallesi Eşref Dizdar Caddesi’nde bulunan Millet Bahçesi, 1902 yılında Kaymakam Mir Ziya, Belediye Reisi Kapudan Yorgi Pafla ve Giresun halkının yardımları ile yapılmıştır. Parkın içerisinde anıt ağaçlar ve çeşitli peyzaj bitkileri yer alır. Dikdörtgen şekilli bahçenin kuzeyinde taraçalı bir balkon ve çay salonu vardır. Bahçenin bu cephesini kale surlarının kalıntıları oluşturur. Bahçenin anıtsal kapısı ve iki yanındaki çeşmeleri kesme andezit taşı ile inşa edilmiştir. kapının iki yanında yer alan çeşmeler aynı formda inşa edilmiştir. Üzerinde yer alan kitabelerine göre doğudaki çeşme, eski valilerden Kadri Bey adına; batıdaki çeşme ise yine eski valilerden Sırrı Paflaa adına inşa edilmiştir. Günümüzde insanların aileleriyle, arkadaşlarıyla gelip çay içtiği dinlendiği bir parktır.

 • REKTÖRLÜK BİNASI

  Giresun merkez Sultan Selim Mahallesinde bulunan bina, Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit zamanında Giresun Kazası Belediye Başkanı tarfından 1886 yılında Giresun Hükümet Konağı olarak yaptırılmıştır. 1912 yılında kapsamlı bir onarımdan geçirilmiş olan binanın 1917 yılında Birinci Dünya Savaşı sırasında, Rus donanması tarafından bombalanmış ve hasara uğramıştır. 1923 yılına kadar Hükümet Konağı olarak kullanılan bina Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmasıyla Giresun ilinin valilik binası olarak kullanılmaya başlanmıştır. 2004 yılında valilik makamının yeni binasına taşınmasıyla aynı yıl bina, Giresun Valiliği tarafından, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Giresun Üniversitesi Rektörlük binası yapılması şartıyla tahsis edilmiştir. 17 mart 2006 tarihinde Giresun Üniversitesinin kurulmasıyla , 23 mayıs 2007 tarihinden itibaren Giresun Üniversitesi Rektörlük Binası olarak kullanılmaya başlanmış.

 • MERKEZ KALE CAMİ

  Kesme taştan yapılan ve neoklasik özellikleri taşıyan Kale Cami’nin iki adet kitabesi vardır. Giriş kapısı üzerinde bulunan 1830 tarihli kitabeye göre, ilk cami Dizdarzade eşi Emetullah Hanım tarafından inşa ettirilmiştir. İkinci kitabe de ise caminin 1911-1912 yılları arasında Sarı Mahmutoğlu Hacı Mustafa Efendi tarafından yeniden yaptırılmıştır. Bazı kaynaklarda, ilk caminin ahşaptan olduğu yazılır. yapı kare planlıdır. Son cemaat yeri bulunmayan yapının kuzeyinde yuvarlak gövdeli tek şerefeli  minaresi yer alır. Kale Cami Osmanlı mimarisinin bölgedeki en güzel örneklerindendir.

 • EŞREFBEY ÇEŞMESİ

  Merkez kale caminin bahçe duvarında yer alan çeşme 1924 tarihinde Hacı Mustafa Efendi’nin oğlu Eşref Efendi tarafından yaptırılmıştır. Kale Camisi’nin Bahçe duvarına inşa edilen çeşme, üç sıra kesme bazalt taşın örülmesiyle meydana gelmiştir. Çeşmenin üst sırasının ortasında 4 satılık mermer kitabe yer alır.

 • ZÜBEYDE HANIM ÇAY BAHÇESİ

 • ÖZGÜRLÜK YOLU

  Kalenin kuzey eteklerinde yer alan özgürlük yolu 1950’li yıllara kadar Giresun- Trabzon şehirlerarası karayolu olarak hizmet vermiş . Günümüzde ise bu yol, şehir içinden deniz manzarasını izleyebileceğiniz bir yerdir.

 • GİRESUN ADASI

  Giresun kentinin 1.7 km açığında bulunan Giresun adası, Doğu Karadeniz’de antik dönemde ve orta çağda yerleşime sahne olmuş tek adadır. 2. derece doğal ve arkeolojik sit alanı olan, yaklaşık 40.000 mÇ yüzölçümüne sahip olan ada üzerinde klasik döneme ve ortaçağa ait kalıntılar bulunmaktadır. 2009 yılında başlatılan sistematik ve periyodik araştırmalar ve 2011 yılında başlatılan kazı çalışmaları sonucunda adada yer alan yapılardan bazıları ortaya çıkarılmıştır. Surlarla çevrili olan adada tapınak üzerine inşa edilmiş kilise, kule, sarnıç gibi yapılar mevcuttur. Ada surlarının Trabzon Pontus İmparataoru Alexius 2 Komnenos döneminde inşa edildiği bilinmektedir. Türklerin adaya ilk kez 1368 yılında çıktığı bilinmektedir. Osmanlı döneminde de stratejik öneme sahip olmuştur. Ada aynı zamanda amazon kadınlarının bir dönem yaşadığı yer ve mitolojideki ünlü Altın Post Seferinde Herkül ve arkadaşlarının uğradığı yerlerden biri olarak da bilinir. Adada yer alan ismi doğum anlamına gelen bir kelimeden üremiş Hamza Taşı, çevresini dönene güç verdiğine ve çocuk sahibi olmasının kolaylaşacağına inanılır. Bu sebepten Aksu şenlikleri sırasında dilekler tutulur, kayıklarla ada çevresinde dolaşılır.

 • MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU

  1930 yılında eğitim öğretime başlamış olan okul Kale Mahallesinde yer alır. Eski adı Orta Mektep olan okul bodrum üzeri üç katlı kagir sisteminde inşa edilmiştir. Gösterişli bir cephe düzenlemesine sahip olan yapının iç mekanı sade bir düzenlemeye sahiptir.

 • GİRESUN MÜZESİ

  Eski kaynaklarda ismi Aziz Nikola  Kilisesi olarak anılan kilise, Zeytinlik Mevkiinde yer alır. Avlu içerisinde yer alan beşgen planlı kilisenin 3 ayrı giriş kapısı bulunur. Kilisenin kuzey yanında papaz evi bulunmaktadır. 18. yy bu bölgede yaşayan rum halk tarafından  Gogora Kilises adıyla yaptırılmıştır. 1923’e kadar Ortodoks kilise olarak hizmet vermiştir. Daha sonrasında 1948- 1967 yılları arası hapishane görevi görmüş ve 1988 yılında restore edilerek müze olarak kullanılmaya başlanmıştır. Müzenin içerisinde Helenistik, Roma dönemine ait kalıntılar ve heykeller; Osmanlı dönemine ait kıyafet ve paralar yer almaktadır.

 • ZEYTİNLİK SEMTİ

  Kalenin Güneydoğusunda yer alan Zeytinlik Semti eski tarihi Giresun evlerinden oluşur.19 yy ortalarında Avrupaya başlayan fındık ihracatı ile konut tiplerinde bir tarz gelişmiş ve ticareti elinde bulunduran varlıklı kesim burada oturmuştur. Dar sokaklardan oluşan mevkide yer alan evler meyilli bir alan üzerine birbirlerinin ışıklarını, manzarasını kesmeyecek şekilde sıralanmıştır. Giresun evlerinde süslemede kullanılan motifler birbiriyle uyumlu benzer şekildedir. Konut tiplerinde  Giresun’un geçmişteki dokusunu yansıtan, gezilip görülecek müstesna bir semttir.

 • TİCARET MESLEK LİSESİ

  Rum Ortodoks Cemaati tarafından 1906 tarihinde erkek okulu olarak inşa edilmiştir. 1922 tarihinden 1940 yılına kadar jandarma er okulu, 1947 yılına kadar Topçu taburu, 1947 den günümüze kadar da Ticaret Meslek Lisesi olarak kullanılmıştır. Yapı Çınarlar mahallesinde geniş bir bahçe içerisinde yer alır. Bahçenin yığma taş örgülü güney duvarı, anıtsal görünümlü giriş kapısı ile birlikte 1970’li yılların sonunda yıkılarak 2-3 metre geri çekilmiştir.

 • ÇOCUK KÜTÜPHANESİ

  1800 lü yıllarda inşa edilmiş bir Fransa Katolik kilisesidir. Fransa’nın İstanbul’daki büyükelçisi Giresun’da yaşayan Kapusen rahipleri tarafından 1911 tarihinde yaptırılmıştır. Günümüzde kilise 1967 yılından itibaren çocuk kütüphanesi olarak kullanılır. Kuzey- güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olarak inşa edilen yapı, kesme taş duvarlarla çevrili bahçe içerisinde yer alır. Yapının caddeye bakan kuzey cephesi oldukçe gösterişlidir. Yapı; cephe düzenlemesi, iç mekan zemin döşemesi, pencere biçimleri ve dekoratif tavanı ile Giresun’daki kilise yapılarından en güzel örneklerinden biridir.

 • ÇINARLAR CAMİ

  19. yy da Hasan Vehbi tarafından yaptırılmıştır. Kagir sistemde inşa edilen yapı, uzunlamasına dikdörtgen planlıdır. Yapımında bazalt ve andezit taş kullanılmış yapı, süsleme bakımından sade bir düzenlemeye sahip olup, son cemaat yerindeki üçlü düzenlemesi, diğer camilere kıyasla en belirgin özelliğidir.

 • GİRESUN KALESİ

  1 derece doğal ve arkeolojik sit alanı olan Giresun Kalesi, zengin bir tarihi kültüre sahip olan Kale şehrin merkezinde kurulmuştur. Denizi ve karayı kontrol altında tutabilecek stratejik bir noktada kurulmuş olan kale, milattan önce 183’te bölgeyi ele geçiren Pontus Kralı 1. Farnakes tarafından kurulmuştur. Fatih Sultan Mehmet’in 1461 Trabzon’u ele geçirmesiyle Giresun şehri ve kalesi kalıcı olarak Türklerin eline geçmiştir. Kalenin yer aldığı yarım adayı çevreleyen surlar bazı noktalarda yerini doğal sarp kayalıklara bırakır. Sur boyunca yer yer kuleler mevcuttur. Surların en özgün ve gösterişli olan bölümü, kalenin kuzeye bakan yüzünde, günümüzde valilik konutu olarak yapının bahçesinde kalan bölümüdür. Surun bazı bölümleri günümüzde kısmen yok olmuş olsa da mevcut izlerden yola çıkarak kalenin şeklini anlamak mümkündür. Hem araç hem yaya ulaşımı oldukça kolaydır. Kalede Milli Mücadele Kahramanı Topal Osman Ağa’nın anıt mezarı, mağaralar, kaba taşlarla örülmüş surlar ve taş kabartmalar görülebilecek önemli noktalardır. Dinlenme yerleri, park ve bahçelerle düzenlenmiş olan kale müstesna bir seyir mekanıdır.

 • TOPAL OSMAN ANITI

  Giresun Kalesi’nin içindedir. Kurtuluş Savaşı gazisi Yarbay Topal Osman için yaptırılmış ak mermerden bir anıt mezardır.

 • KUFALI KUYU

  Pontus döneminden kaldığı sanılan kuyu,kalenin eteğinde ve yeni açılan yolun kenarındadır. Kale’nin su ihtiyacını karşılamak için açılmıştır.Gizli geçitlerlede bağlantılı olduğu söylenir.Kuyunun ağız kısmı iki metre yüksekliğinde 80 cm. genişliğindedir.Kesme taşlardan örülmüştür.Kesme taşlardan sonra kuyu genişlemekte ve 7-8 metre derinliğe inmektedir.

 • FİYALA YOLU

  Kale mahallesi, Eşref Dizdar Caddesin’den sahildeki Atatürk bulvarına inen tarihi bir yoldur. Giresun Kalesinin içinden sahile ulaşan doğal kayaya oyulmuş merdivenli bir yoldu. Surların en gösterişli noktasından doğal bir geçit şeklinde sahile inen bu yol ilk sahil yolu çalışmalarında bozulmuş ve tekrar dönemin valisi tarafından 2012 yılında yaya ulaşımına açılmıştır. Fiyala isminin nereden geldiği bilinmemektedir.

 • MERYEM ANA KAYA KİLİSESİ

  Eski lonca üzerinde,Hıristiyanlığın bölgemizde yeni yayılmaya başladığı yıllarda yapılmış olan kaya gömütüdür. Meryem Ana, gizli geçitle Kufa Kuyusu’na açıldığı ayrıca tapınağın üç katlı olduğu ve şifahane olarak kullanıldığı söylenir.

 • 10.YIL CUMHURİYET PARKI

  10. yıl Cumhuriyet Parkında günün yorgunluğunu atmak için keyifli deniz manzarası eşliğinde çayımızı yudumluyoruz.Bir daha ki Adımla Giresun turunda buluşmak üzere vedalaşıyoruz.


Reviews

Leave a review
0 Reviews
 • Position
 • Tourist guide
 • Price
 • Quality